Opis znaków fonetycznych

Znak

Opis

Przykład

Wymowa

o krótkie, jak w: szop

odd (nieparzysty)

pośrednie między: a i e

at (w, przy, na, o)

a krótkie jak w: bank

hut (chata, barak)

o długie, podobnie jak w: zoo

ought (powinność)

au jak w: auto

cow (krowa)

aj jak w: rajd

hide (chować)

b jak w: bicz

be (być)

cz jak w: czub

cheese (ser)

d jak w: dinar

deep (głęboki)

odpowiednik th jak seplenione z

there (tam)

e krótkie jak w: deszcz

Ed (Ed - imię)

ej, podobnie jak w: hej

eigth (osiem)

pośrednie między: e i u

hurt (zranić, boleć)

f jak w: film

fee (opłata)

g jak w: grill

green (zielony)

h jak w: hit

he (on)

i krótkie jak w: kit

it (ono, to)

i długie, podobnie jak w: i_inni

eat (jeść)

dż jak dżuma

gel (żel)

k jak w: kit

key (klucz)

l jak w: litr

leek (por)

m jak w: mi

me (mnie, mi)

n jak w: nic

knee (kolano)

n tylnojęzykowe, podobnie jak w: bank

ping (dzwięk, gwizd)

zbliżone do eu w: neurologia

oat (owies)

oj, podobnie jak w: bojkot

toy (zabawka)

p jak w : ping

pink (róż, kolor różowy)

r jak w: ruch

read (czytać)

s jak w: serwis

sea (morze)

sz jak w: szopa

she (ona)

t jak w: tir

tea (herbata)

spółgłoska bezdźwięczna jak seplenione s

three (trzy)

u krótkie, jak w: ruch

hood (kaptur)

u długie, podobnie jak w: tu_u nas

two (dwa)

w jak w: woda

veer (skręcić, zboczyć)

ł jak w: tłum

we (my)

j jak w: Jan

yield (wynik, plon)

z jak w: zero

zeal (zapał, gorliwość)

ż jak w: żona

seizure (przechycenie)