Objaśnienia skrótów tematycznych

Skrót

Nazwa

Opis

ADMIN

administration

administracja

AERON

aviation

lotnictwo

AGR

agriculture

rolnictwo

ANAT

anatomy

anatomia

ARCHAEOL

archaeology

archeologia

ARCHIT

architecture

architektura

ASTROL

astrology

astrologia

ASTRON

astronomy

astronomia

AUT

motorization

motoryzacja

BIOL

biology

biologia

BOT

botany

botanika

CHEM

chemistry

chemia

CIN

cinema

kino

COMM

commerce

handel

COMPUT

computer science

informatyka

CONSTAR

construction

budownictwo

COSMET

cosmetics

kosmetyka

CULIN

gastronomy

gastronomia, sztuka kulinarna

ECOL

ecology

ekologia

ECON

economy

gospodarka

ELEC

electricity

elektryczność

ELECTRON

electronics

elektronika

FIN

finance

finanse

FTBL

football

piłka nożna

GEOGR

geography

geografia

GEOL

geology

geologia

GEOM

geometry

geometria

GRAMM

grammar

gramatyka

HIST

history

historia

LAW

law

prawo

LING

linguistics

językoznawstwo, lingwistyka

LITERATURE

literature

literatura

MATH

mathematics

matematyka

MEAS

measure

miary i wagi

MED

medicine

medycyna

METEOR

meteorology

meteorologia, klimatologia

MIL

military

wojskowość, siły zbrojne, militaria

MUS

music

muzyka

SY

sailing

żeglarstwo

PHARM

pharmacology

farmakologia, farmaceutyka

PHILO

philosophy

filozofia

PHOT

physics

fizyka

POLIT

politics

polityka, politologia

PSYCH

psychology

psychologia, psychiatria

RAIL

railway

kolej, kolejnictwo

RELIG

religion

religioznawstwo

SCH

educational system

szkolnictwo

SEW

tailoring

krawiectwo

SOCIOL

sociology

sociologia

STEX

stock exchange

giełda

TECH

technology

technologia, technika

TELEC

telecommunications

telekomunikacja

TV

television

telewizja

TVPO

typography

typografia, drukarstwo

UNIV

university

uniwersystet

VETER

veterinary medicine

weterynaria

ZOOL

zoology

zoologia